สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางเนตรยา พลสมัคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราย นางสาวประภาสรณ์ บุญไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด