สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทองพูล ศิริโทผู้ทรงคุณวุฒิ นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางเนตรยา พลสมัคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ราย นายฤทธิเดช คุณสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)