สพป.สระแก้ว เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์