สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.นิอร  ศรีสุนทร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมและอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)    โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับชมได้ทาง Youtube  Chon.1-Education  ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1