ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำท่วม

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกอก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมสูงภายในบริเวณโรงเรียนเป็นวงกว้าง ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจาก “พายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่” (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)