ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 6 พร้อมด้วยนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนบ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)