สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน มีจิตสำนึกและการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยนาท โดย นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต