ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรใน สพป. ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 คนใหม่ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรจากทุกภาคส่วน ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม จามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ในพิธีดังกล่าว นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทนของชาว สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวต้อนรับ ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณชาว สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันทำงานกับชาวลำพูน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และกล่าวขอบคุณคณะจากทุกภาคส่วน ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้