สพป.ชัยนาท การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู การเขียนโปรแกรม Scratch พื้นฐาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู การเขียนโปรแกรม Scratch พื้นฐาน รุ่นที่ 1 จำนวน 43 ราย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี และการจัดการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูการเขียนโปรแกรม Scratch พื้นฐานในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มพูนศักยภาพ แก่ครูผู้สอนให้มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท