ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

ด้วย สพฐ. กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปทอดถวามพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.39 น.

ในการนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนูโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน สพฐ. รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้