สพป.ชลบุรี เขต 1 แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงในและมีหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นผู้นำแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายทางปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน โดยมีรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงเจตจำนง โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1