สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ผู้ร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะวิทยากรนำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3