รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.ลพบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมาย นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.ลพบุรี เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพม.ลพบุรี โดยมี นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาการ ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านบัวชุม , โรงเรียนลำสนธิวิทยา ,โรงเรียนอนุบาลลำสนธิ , โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว