โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ พร้อมด้วยคณะครู มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1