สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับ ดร.ดุจดาว โตบางป่า เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุพจน์บุญยืน และคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะชิงเทรา  เขต ๒ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ พร้อมด้วยคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒