รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.อ่างทอง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมาย นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.อ่างทอง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง โดยมี นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง นายสุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นางเฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นายเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรย์นิโคธาราม และโรงเรียนวัดถนน