สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายอาวุธ ทองบุ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 กลุ่ม สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายอาวุธ ทองบุ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)