++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 37 /2564 & บอร์ดบริหารสำนักงาน

^^^วันพุธ ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 07.30 น. นายเรืองยศ  ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงาน  ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และประชุมบอร์ดบริหารสำนักงานเพื่อร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน