สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564

ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ  ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564  เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชุมฝ่ายบริหารเพื่อมอบหมายภารกิจงาน  สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบคุมเข้มโดยเคร่งครัด   ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน