สพม.นครสวรรค์ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์