สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 37/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม  2564  เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย คณะรอง ผองสพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    ร่วมรับชม-รับฟัง รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 37/2564  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ