สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรม “โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและห้องเรียนออนไลน์ ระบบ LMS (Learning Management System)”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและห้องเรียนออนไลน์ ระบบ LMS (Learning Management System)” เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดทำเว็บไซต์และห้องเรียนออนไลน์ด้วยระบบ LMS (Learning Management System) ณ โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน