สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2