ประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลัง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลัง พิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  ครั้งที่ 3 /2564 ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2