“ตรีนุช” นำทีม ศธ.-สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนักเรียนและการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน-19 สำหรับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จ.สระแก้ววันนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนักเรียน และดูเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถเปิดเรียนแบบ On Site ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยต้องยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการประเมินผ่าน TSC+ ว่าโรงเรียนมีมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งการฉีดวัคซีนก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าบุตรหลานจะมีความปลอดภัย ถึงแม้ได้รับเชื้อก็จะลดความรุนแรงลงได้ ซึ่งนอกจากฉีดวัคซีนนักเรียนก็มีการฉีดวัคซีนครูควบคู่กันไป เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในตอนนี้เราได้รับการจัดสรรวัคซีนนักเรียนมาแล้ว 2 ล้านโดส ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และจะได้รับอีก 8 ล้านโดสในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป้าหมายที่เราได้สำรวจไว้มีอยู่ประมาณ 5 ล้านคน โดยขณะนี้เราได้รับความประสงค์เข้ารับการฉีดแล้วประมาณ 3.8 ล้านคน และมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนวัคซีนยืนยันว่าเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและ อย. ให้การรับรอง มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้อาจจะมีการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบสุ่มตัวอย่างประมาณ 10-15% ของจำนวนนักเรียนในทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งต้องประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรที่จะทำการทดสอบตรงนี้

“ทั้งนี้หลังจากตรวจเยี่ยมโรงเรียนแล้ว ดิฉันได้ร่วมงาน “เวทีศักยภาพครูและผู้เรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนว้ตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” ซึ่งขณะนี้ที่เรากำลังพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เรื่องของ Active Learning ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมสมรรถนะได้ โดยเราจะจัดเวทีระดมความคิดในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และครู ได้มาทำความเข้าใจตรงกัน รวมถึงดูว่ามีประเด็นอะไรที่มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อจะได้นำไปปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว