สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางชุลีกร ทองด้วง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  โดยมีนายระนิต  ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้มีเกียรติ และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยปฏิบัติตามเรื่องมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง