สพป.มหาสารคาม เขต 1 สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1