สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด