สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 นางสาวประชุมพร ปานเพชร นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวชนาภา ใหม่ดี นักจิตวิทยาประจำเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจในยามทุกข์ ณ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางสาวณัฏฐา แสนยินดี ผอ.โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ