สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันคิด และพัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1