ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์