สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

8 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามง่าม ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดพิจิตร