สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมไหว้พระ ลาศาลพระภูมิ ศาลปู่ยา-ตายาย

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดำเนินกิจกรรมไหว้พระ ลาศาลพระภูมิ ศาลปู่ยา-ตายาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของ สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมนี้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด