สพป.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต