รวมบรรยายกาศ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL การฉีดวัคซีน Pfizer สพม.นครสวรรค์

รวมบรรยายกาศ Kick Off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” BACK TO SCHOOL

การฉีดวัคซีน Pfizer สำนักงานศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

โรงเรียนไพศาลีพิทยา

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม