สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล “การถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล “การถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา. รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด