นร.รร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนอำเภอนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์