สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ 4.0

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้ นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 4  การประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ครั้งที่ 1 /2564  ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อตราจสอบติดตามการรายงานข้อมูลในระบบ PMQA ให้ทันภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  นี้