สพม.เลย หนองบัวลำภู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สพม.เลย หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายไพชยา พิมสารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และนายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เลย หนองบัวลำภู ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ปทุมธานี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนางกชพร มณีพงษ์ เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู อย่างเป็นทางการ

……………………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/10oKd9heapCsIXAcqoUycB5ZyjBt5Hguc?usp=sharing