กลุ่มอำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ “ดีบริการ ดีทีมงาน ดีคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อพบปะและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี