สพป.ชัยนาท ประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ. สพป.ชัยนาท ผอ. กลุ่ม/หน่วยฯ และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทุกศูนย์ ร่วมประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท