สพป.ชัยนาท จัดประชุมเรื่อง เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (11 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. สพป.ชัยนาท จัดการประชุมเรื่อง เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุม มีโรงเรียนที่ศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน ๗ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ได้แก่ 1) โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส 2) โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (โรงเรียนวัดพิกุลงาม) 3) โรงเรียนวัดเขาดิน (โรงเรียนวัดดอนใหญ่) 4) โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 5) โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย) 6) โรงเรียนอนุบาลสรรพยา(โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม) และ 7) โรงเรียนวัดมะเห-ยงค์ (โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดสรรเงินพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมถึงให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้ ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด