สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด สพป.นค.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563  ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมพระใส สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด