สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร           ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ นางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดในการรับสมัคร