ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารในสำนักงาน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ผู้มาขอรับบริการ และบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อหน่วยงาน ผู้มาขอรับบริการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ  คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับนโยบาย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑