ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

….วันที่ 12 ตุลาคม 2564….นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.สรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในวันนี้ ซึ่งเป็นอีกวันในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12 – 18 ปี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ณ อาคารรัตนชาติ โรงเรียนศรีแก้ววิทยา