พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

วันที่  12  ตุลาคม  2564  ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว) เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนห้องเรียนสีเขียวในเชิงระบบและนโยบายร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนาม  สำหรับโรงเรียนที่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้  ประกอบด้วย  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  และโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม”