สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนผดุงปัญญา