สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13  ตุลาคม  2564  นายสุภชัย  ปุริสาย  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้  นายธวัชชัย  คำวงศ์  รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี  นายจิมจง  ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มและผู้แทนบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4