นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สพม.พงภกรน

+++++วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พบปะ พูดคุย ให้ข้อคิด พร้อมทั้งแนะนำให้ข้อมูล แก่นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ตระนอง และนำคณะนักศึกษาแนะนำเดินชมตามกลุ่ม เพื่อทำความรู้จักกับบุคลากรในกลุ่มต่างๆ  เรวดี…ภาพ / ข่าว